Změna papíru

Změna je určitě čas od času nutná, jinak člověk ustrne, ztuhne a stane se nepružným a neohebným. Proto by měl i malíř alespoň čas od času změnit …
Read more

Čím jasněji a zřetelněji dokážete vnímat svět okolo sebe, tím jasněji jste schopni vnímat sami sebe. A naopak.

Kreslení je o souvislostech..život je o souvislostech…jedno nelze oddělit od druhého… Když maluji, nejdříve si vyberu motiv a zároveň formát…to je …
Read more

Naučit se kreslit opravdově

Podívejte se, jak to je, ne jak si myslíte, že by to mělo být a nakreslete to. Já vám k tomu dám tužku a papír a naučím vás, jak šrafovat. Naučím vás…
Read more