Kurzy

Kresba a malba jako rozvoj osobnosti

Čarami a barvami
k sebepoznání

Dvoudenní zážitkový kurz s pravou hemisférou

Barvy, zvuky, prostor a energie

Čeká nás dvoudenní magický prostor, ve kterém pomocí čar barev a zvuků poznáme svá tajná zákoutí a obdržíme zajímavé vhledy ohledně sebe sama a svých vztahů, vnitřního a okolního světa.

1. den
Sebepoznání s kresbou
Vyjádření svých pocitů a emocí pomocí automatické kresby

Rádi byste vyjádřili své pocity a nevíte jak na to?  Máte problém, a neumíte s ním pohnout? Líbí se vám abstraktní kresba, ale ne každá? Nosíte v sobě obrazy, a nevíte, jak se do nich pustit?

Vytvoříme si kouzelný almanach svých emocí a pocitů.

Potom se v nich naučíme číst a začneme kreslit naše příběhy a vztahy se  Dostaneme se do magického prostoru pravé hemisféry a uvolníme vlastní představivost a kreativitu. V nejrůznějších vrstvách mozku jsou  ukryté prastaré vědomosti jak ve třináctých komnatách. Umění je jedním ze způsobů, jak se k těm starým, nevědomým vrstvám dostat a začít s nimi vědomě  pracovat.

2. den
Sebepoznání v barvách - odhalení moudrosti podvědomí

Víte, že obrazy můžete slyšet a hudbu vidět? Ne? Já říkám, že ano.

Charakteristika osobnosti pomocí barev. Lidská psychika a osobnost se dá zkoumat mnoho rozlišnými způsoby. Smysl pro barvy je zcela individuální každému člověku. Na každého jedince působí barvy jiným emocionálním prožitkem. Barvy nás ovlivňují zcela nevědomě, ale dokáží ovlivnit i ostatní kolem nás. Například i vhodným výběrem barevné kombinace našeho oděvu můžeme docílit zvýšených sympatií u našeho okolí nebo zklidnění jejich vnímání. Barvy stimulují, barvy vzbuzují emoce, barvy vnímáme každý den.

Budeme malovat hudbu, vyjádříme sebe sama malbou na obličeji, zjistíme rozsah naší barevné aury, dozvíte se, co na vás barvy prozradí, namalujeme si svůj osobní harmonizační obraz.

Dozvíte se o barvách věci, o kterých jste neměli ani tušení

Prožijete magický relaxační víkend s kreslením a barvami, hudbou a energií, kdy úplně zapomenete na svět okolo sebe.